Welcome to

Suman Bhandari

Home / Express Entry

Review Express Entry System Criteria

The Department of citizenship and immigration, Canada published New Ministerial Instructions today explaining how candidates will be ranked and selected in the new Express Entry System. Express Entry will launch at 12 noon EST January 1st, 2015. The first draw for an […]

Read More

क्यानाडामा स्थायी बसोबास भिसा: एक्स्प्रेस इन्ट्री (EXPRESS ENTRY SYSTEM) बारे केही तथ्यहरु

केही समय अगाडि क्यानाडा सरकारले २०१५ देखी एक्स्प्रेस इन्ट्री अन्तर्गत क्यानाडामा स्थायी बसोबास भिसा (Permanent Residence) सुरु गर्ने भनेर क्यानाडा सरकारले आफ्नो अधिकारिक वेबसाईटमा सुचना प्रकाशित गरेको थियो।तर त्यसबारे केही तथ्यहरु जान्न जरुरी छ। क्यानाडा सरकारले सुरु गर्ने यो  नयाँ खालको भिसा निती […]

Read More